Bloguri

Mărturisesc că, în ciuda activităţii mele recente pe „2straight”, eu am fost multă vreme sceptică faţă de noul mijloc de comunicare în masă care este blogul. Îi atribuiam, pe baza unei evidenţe sumare, o frivolitate susceptibilă să întărească, mai degrabă decât să combată, metehnele societăţii de consum: graba acumulării de informaţii disparate, lipsa spiritului critic şi hedonismul alunecării pe suprafeţe frumos colorate în căutare de detalii senzaţionale, tentaţia exhibiţionistă a deşertării propriei intimităţi într-un spaţiu virtual, tolerant la modul absolut.

Însă nu o analiză a noului mass-medium mi-am propus în aceste câteva rânduri. Pur şi simplu vreau să semnalez existenţa a două bloguri care contrazic hotărât imaginea-clişeu de superficialitate cu tonalităţi de sentimentalism minor şi fără relevanţă culturală. Bineînţeles că există multe alte bloguri serioase şi demne de tot interesul, m-am convins deja de asta. Însă cele două bloguri din spaţiul anglo-saxon, pe care le-am selectat aici, au nişte trăsături aparte: tematica homosexualităţii ocupă o pondere însemnată în articole (fără a deţine exclusivitatea), iar autorii lor se situează pe poziţii nuanţat conservatoare. Acest din urmă amănunt mi se pare interesant, deoarece militantismul gay e de regulă asociat cu afilierea ideologică la (extrema) stângă. Nemaivorbind de prejudecata care vede în homosexualitate o „modă”, un fenomen venit „la pachet” împreună cu alte caracteristici ale postmodernităţii: relativizarea valorilor, estetizarea existenţei şi disoluţia sistemelor metafizice. Autorii blogurilor cu pricina demonstrează că se poate argumenta în favoarea „dreptului de cetate” al homosexualităţii –  adică a recunoaşterii acestei trăsături înnăscute a fiinţei umane drept variantă la fel de legitimă a vieţii erotice precum heterosexualitatea – dintr-o perspectivă axiologică „tare” (în care Binele, Frumosul, Adevărul sunt încă valori intacte, subordonate unui sistem metafizic, fie el credinţă religioasă sau umanism secularizat). Cât de credibile sunt aceste argumente rămâne să decidă fiecare cititor. Chiar dacă nu împărtăşim toate opiniile autorilor, vizitarea blogurilor merită efortul pentru că mai toate articolele dau de gândit.

Andrew Sullivan (n. 1963), catolic practicant şi susţinător fervent al căsătoriei gay, este un pionier al jurnalismului online, fiind unul dintre primii comentatori politici din Statele Unite care şi-a înfiinţat (în 2000) un blog:  http://andrewsullivan.thedailybeast.com pe care postează regulat.  Este de asemenea, autorul  cunoscutei cărţi Virtually Normal. An Argument About Homosexuality (1995), în care analizează patru forme de raportare publică la homosexualitate: prohibiţionismul, liberaţionismul, conservatorismul şi liberalismul, propunând o politică bazată pe imixtiunea minimă a statului în chestiuni de morală şi conştiinţă şi pe accesul egal al tuturor cetăţenilor la instituţiile statului, fără discriminare negativă sau pozitivă.

Blogul lui Rictor Norton (n. 1945), doctor în filologie cu o teză despre homoerotism în literatura engleză din perioada Renaşterii, arată mai degrabă ca o arhivă bine ordonată de texte cu bogate trimteri bibliografice, adevărată mină de aur nu doar pentru cei interesaţi de istoria homosexualităţii, ci şi pentru anglişti şi pentru istoricii mentalităţilor (o secţiune se ocupă de romanul gotic, alta de Anglia secolului al XVIII-lea):   http://rictornorton.co.uk/index.htm. Adversar al construcţionismului social şi al teoriilor queer inspirate de Michel Foucault, pe care le demontează în The Myth of the Modern Homosexual (1997), Rictor Norton pleacă de la premiza esenţialistă conform căreia homosexualii sunt o categorie distinctă de oameni, ale căror trăsături înnăscute rămân mai mult sau mai puţin constante de-a lungul timpului.

Maria Irod

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: